Digitalizarea administrației

Posted in CategoryInitiative
  • A
    Admin 1 year ago

    În contextul avansului tehnologic pe glob, modernizarea interacțiunii între cetățean și administrație prin digitalizare reprezintă un pas firesc în alinirea României cu celelalte țări din Uniunea Europeană și celelalte state moderne la nivel mondial. Pentru aceasta, propunem crearea unui portal national digital de E-Government cu implicarea talentelor românești care să elimine complet hârtiile și să ducă statul românesc în secolul 21. Pentru creșterea semnificativă a eficienței colectării veniturilor și asigurării de resurse bugetare suplimentare digitalizarea ANAF este necesară. Astfel, cetățenii vor putea rezolvatoate problemele cu statul de acasă, iar firmele vor beneficia de o simplificare semnificativă a interacțiunii cu administrația. Pentru o tranziție cât mai facilă de la sistemul birocratic actual la cel digitalizat vor fi create centre de consultanță care să sprijine cetățenii și firmele in accesarea portalurilor. De asemenea, se vor elabora servicii dedicate pentru persoane vârstnice și cu mobilitate redusă

Please login or register to leave a response.