Serviciu militar obligatoriu

INIȚIATIVE
  • Revizuirea planului multianual de înzestrare a armatei și accelerarea procesului de modernizare a armatei române pentru a acoperi nevoile de apărare a țării. 

  • Accent pe dezvoltarea forței navale a României ca element cheie de asigurare a securității naționale în contextul provocărilor din regiunea Mării Negre

  • Introducerea serviciului militar obligatoriu, după modelul statelor scandinave, ca măsură de integrare a tinerilor motivați și capabili în demersul de apărare a țării.

  • Crearea unui sistem motivant pentru tineri care să asigure remunerare competitivă și să asigure dobândirea unor abilități care să le faciliteze atingerea obiectivelor de dezvoltare profesională și personală 

  • Generarea unui spirit de corp bazat pe patriotism autentic și întărirea unității naționale

  • Oferirea unei alternative de serviciu civil (Corp Național de Voluntari) cu accent pe întărirea coeziunii naționale, sprijinirea comunităților aflate în pericol de excluziune socială.