România, pol regional în domeniul sănătății, educației și cercetării

INIȚIATIVE

Crearea în parteneriat public-privat a unei Universități Naționale și a unui Centru Medical Național este esențiala atragerii de resursă umană de cea mai bună calitate și pentru asigurarea sustenabilității financiare în învățământ și sănătate.  În vederea creării unor facilități pentru cetățenii români și sprijinirea tinerilor, aceștia vor avea acces la aceste Centre țn aceleași condiții ca la orice universitate sau spital de stat și vor fi acordate 1000 de burse integrale de studii, inclusiv pentru tinrei din zone sau familii defavorizate. Pentru dezvoltarea unor specialiști, diseminrea expertizei și bunelor practici vor fi create programe de formare si perfecționare.